This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Difference between revisions of "Gamehelphearts"

From Board Game Arena
Jump to navigation Jump to search
m (Srca)
m (Category:Card games, formatting)
 
(10 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
Srca je igra z kartami za 4 igralce,ki jo igra vsak zase.Uporablja se standardni zavitek 52 kart.
+
[[Category:Card games]]
 +
== Overview ==
  
'''Moč kart'''
+
* Hearts is a card game for 4 players, every player for themselves.
A (najvišja) do 2 (najnižja).
+
* It uses the standard 52-card pack, ranked A (high) to 2 (low), with the figure cards being KQJ high to low.
  
'''Priprava na igro'''
+
== Setup ==
Razdeli se celoten zavitek kart,vsak dobi 13 kart.Po pregledu 13 kart v rokah si izbereš 3 karte in jih podaš drugemu igralcu.
 
  
Vrstni red podajanja  3 kart: (1 igra) igralcu na svoji levi, (2 igra) igralcu nasproti , (3 igra) igralcu na svoji desni, (4 igra) brez podajanja 3 kart. Vrstni red podajanja se ponavlja dokler igra ni končana.
+
The entire deck is dealt, giving each player a hand of 13 cards. After looking at your hand, choose three cards to pass to another player.
  
'''Igra'''
+
The passing rotation is:
 +
* (1st hand) to the player on your left,
 +
* (2nd hand) to the player across the table,
 +
* (3rd hand) to the player on your right,
 +
* (4th hand) no passing.
  
Po podaji 3 kart, začne igralec ki ima v roki križevo 2.
+
The rotation repeats until the game ends.
  
Vsak igralec mora slediti vrženi barvi.Če nima karte z isto bravo, lahko vrže katerokoli karto , katerekoli barve.Izjema : V prvem krogu ne mores vržti srca ali pikove Dame,če nimaš križa.
+
== Tricks ==
  
Najvišja karta vzame vzetek.Igralec ki vzame vzetek vrže naslednjo karto.
+
* After passing cards, the player holding the 2 of clubs leads the first trick.
 +
* Each player must follow suit if possible. If you have no cards of the suit led, you may play a card of any suit.
 +
** Exception: You may not play a heart or the Queen of Spades on the first trick, even if you have no clubs.
 +
* The highest card of the suit led wins the trick. The winner of a trick starts the next trick.
 +
* Hearts may not be led until a heart has been played (this is called "breaking hearts").
 +
** In traditional Hearts, playing the Queen of Spades also breaks hearts. The Queen of Spades may be lead at any time after the first trick.
 +
* There is no trump suit.
  
Srca iz roke ne smemo igrati dokler ne pade prvo srce,namesto druge barve.Pikova Dama pa se lahko igra kadarkoli.
+
== Scoring ==
  
'''Točkovanje'''
+
* At the end of each hand, each heart taken by a player counts -1, and the Queen of Spades counts -13.
 +
* If one player has taken all 13 hearts ''and'' the Queen of Spades (this is known as "shooting the moon", or "slam"), that player scores 0 and all other players score -26.  Warning other players about an attempt to shoot the moon is team play, and a breach of Hearts etiquette.
 +
* When one or more players reach zero, the game ends.
 +
* The player with the highest score wins.
  
Po koncu vsakega kroga,vsako srce šteje -1 in pikova Dama -13.
+
== Variants ==
  
Če ima en igralec vseh 13 src in pikovo Damo ,torej vse točkovne vzetke piše igralec 0, vsi ostali igralci pa pišejo -26.
+
=== Normal ===
  
Kadar eden ali več igralcev pride na 0 ,je igra končana.Igralec z največ točkami zmaga.
+
Game ends at 100 points
  
'''Variante igre'''
+
=== Quick ===
  
Normal game je 100 točk.
+
Game ends at 75 points
Quick game je 75 točk.
+
 
 +
=== Modern & Autocomplete ===
 +
 
 +
The very popular Modern Variation (in which the "hold" or "no pass" hand is skipped) will be added shortly, along with Autocomplete.

Latest revision as of 14:34, 24 December 2021

Overview

 • Hearts is a card game for 4 players, every player for themselves.
 • It uses the standard 52-card pack, ranked A (high) to 2 (low), with the figure cards being KQJ high to low.

Setup

The entire deck is dealt, giving each player a hand of 13 cards. After looking at your hand, choose three cards to pass to another player.

The passing rotation is:

 • (1st hand) to the player on your left,
 • (2nd hand) to the player across the table,
 • (3rd hand) to the player on your right,
 • (4th hand) no passing.

The rotation repeats until the game ends.

Tricks

 • After passing cards, the player holding the 2 of clubs leads the first trick.
 • Each player must follow suit if possible. If you have no cards of the suit led, you may play a card of any suit.
  • Exception: You may not play a heart or the Queen of Spades on the first trick, even if you have no clubs.
 • The highest card of the suit led wins the trick. The winner of a trick starts the next trick.
 • Hearts may not be led until a heart has been played (this is called "breaking hearts").
  • In traditional Hearts, playing the Queen of Spades also breaks hearts. The Queen of Spades may be lead at any time after the first trick.
 • There is no trump suit.

Scoring

 • At the end of each hand, each heart taken by a player counts -1, and the Queen of Spades counts -13.
 • If one player has taken all 13 hearts and the Queen of Spades (this is known as "shooting the moon", or "slam"), that player scores 0 and all other players score -26. Warning other players about an attempt to shoot the moon is team play, and a breach of Hearts etiquette.
 • When one or more players reach zero, the game ends.
 • The player with the highest score wins.

Variants

Normal

Game ends at 100 points

Quick

Game ends at 75 points

Modern & Autocomplete

The very popular Modern Variation (in which the "hold" or "no pass" hand is skipped) will be added shortly, along with Autocomplete.