This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelptzolkin

From Board Game Arena
Revision as of 20:26, 10 August 2013 by Januszk0 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

W każdej rundzie

- Gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- W Dniu Żywienia, gracze żywią robotników i otrzymują nagrody

- Przestawiają kalendarz


Tury graczy

- Prośba o kukurydzę: Jeśli masz 2 lub mniej koszy kukurydzy, można poprosić o kukurydzę, chyba że jesteś na dole wszystkich trzech świątyń. (Odrzuć całą kukurydzę i weź 3 kosze kukurydzy i przejdź o jeden stopień w dół jednej ze świątyń)

- Wyślij do pracy na kołach dowolną liczbę robotników lub zdejmij dowolną liczbę robotników z kół

-- Wysyłanie robotników do pracy: Gracz płaci tyle koszów kukurydzy, ile wynosi numer pola akcji na które wysłał robotnika. Płaci się również dodatkowe kosze kukurydzy za każdego dodatkowego robotnika wysłanego w danej turze

-- Powrót robotników do wioski: Można wybrać jednego lub więcej z twoich umieszczonych robotników. Dzięki każdemu powracającemu robotnikowi gracz może:

--- Wykonać akcję przy której stał robotnik w momencie zdjęcia,

--- Wykonać akcję z jednego z pól o niższym numerze na tym samym kole. Za każdy numer różnicy, gracz musi zapłacić 1 kosz kukurydzy,

--- Nie robić nic. Gracz zdejmuje tylko robotnika z koła.


Dzień Żywienia

-Żywienie Robotników Każdy gracz musi zapłacić 2 kosze kukurydzy za każdego robotnika, którego ma w grze (na kole lub przed sobą. Gracz musi nakarmić, tylu robotników ile jest w stanie. - Za każdego nienakarmionego robotnika, traci 3 punkty zwycięstwa

-Weź nagrody

--W środku epoki (Brązowo-pomarańczowe Dni Żywienia)

--- Gracze otrzymują nagrody w postaci surowców i kryształowych czaszek,

-- Koniec epoki (Niebiesko-zielone Dni Żywienia)

--- Usuń wszystkie budynki epoki 1 i wyłóżcie budynki epoki 2.

--- Gracz otrzymuje punkty zwycięstwa wskazane przez aktualnie zajmowany stopień w świątyni.

--- Gracz znajdujący się w danej świątyni na najwyższym stopniu spośród wszystkich graczy otrzymuje punkty bonusowe. Określają go liczby widniejące nad każdą świątynią. W przypadku remisu, wszyscy remisujący gracze otrzymują połowę premii.

Przestawianie kalendarza

Jeśli nie ma robotnika na polu Pierwszeństwa żadnego gracza, należy umieścić 1 kosz kukurydzy na aktualnym zębie kalendarza Tzolk'in i przesunąć go o 1 dzień.

W przeciwnym razie:

- Robotnik znajdujący się na najwyżej numerowanym polu wraca do gracza

-- Jeśli tą osobą nie był Pierwszy Gracz, bierze znacznik Pierwszego Gracza.

-- Jeśli gracz zajmujący pole Pierwszeństwa posiada aktualnie znacznik Pierwszego Gracza, przekazuje go graczowi po swojej lewej stronie.

- Przestawić kalendarz Tzolk'in o jeden dzień.

- Gracz, który umieścił swojego robotnika na polu Pierwszeństwa może zdecydować, aby przesunąć kalendarz o jeden dodatkowy dzień, jeśli jego plansza nie jest obrócona ciemną stroną ku górze i w rezultacie jakiś robotnik nie zostałby zepchnięty z koła (a nie byłby zepchnięty przy obrocie kalendarza o 1 dzień).

-- W przypadku skorzystania z tej opcji, należy obrócić swoją planszę ciemną stroną w górę.

-- Przesunięcie kalendarza o 2 dni nie powoduje ominięcia Dnia Żywienia.