This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelphex

From Board Game Arena
Revision as of 09:05, 11 December 2013 by Trociu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Zasady gry

Gra toczy się na planszy w kształcie rombu, złożonej z sześciokątnych pól. Rozmiar planszy może się zmieniać, ale liczba pól na każdym z boków jest zawsze stała. Tradycyjnie pojedynki rozgrywa się na planszy 11×11.

Każdy z dwóch graczy biorących udział w grze dysponuje kamieniami o odmiennych kolorach. Gracze na przemian układają kamienie na wolnych polach planszy, tak, aby sąsiadujące utworzyły nieprzerwany ciąg łączący boki planszy własnego koloru. Wygrywa ten z graczy, który ułoży taki ciąg jako pierwszy.

Często stosuje się dodatkową zasadę, mówiącą, że gracz wykonujący ruch jako drugi zamiast położyć swój kamień na wolnym polu może 'przejąć' kamień przeciwnika, tzn. zamienić jego kamień na swój. Dotyczy to tylko drugiego ruchu w rozgrywce (pierwszego ruchu drugiego gracza).

Ta zasada stosowana jest również tutaj.