This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelptzolkin

From Board Game Arena
Revision as of 19:26, 10 August 2013 by Januszk0 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

W każdej rundzie

- Gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- W Dniu Żywienia, gracze żywią robotników i otrzymują nagrody

- Przestawiają kalendarz


Tury graczy

- Prośba o kukurydzę: Jeśli masz 2 lub mniej koszy kukurydzy, można poprosić o kukurydzę, chyba że jesteś na dole wszystkich trzech świątyń. (Odrzuć całą kukurydzę i weź 3 kosze kukurydzy i przejdź o jeden stopień w dół jednej ze świątyń)

- Wyślij do pracy na kołach dowolną liczbę robotników lub zdejmij dowolną liczbę robotników z kół

-- Wysyłanie robotników do pracy: Gracz płaci tyle koszów kukurydzy, ile wynosi numer pola akcji na które wysłał robotnika. Płaci się również dodatkowe kosze kukurydzy za każdego dodatkowego robotnika wysłanego w danej turze

-- Powrót robotników do wioski: Można wybrać jednego lub więcej z twoich umieszczonych robotników. Dzięki każdemu powracającemu robotnikowi gracz może:

--- Wykonać akcję przy której stał robotnik w momencie zdjęcia,

--- Wykonać akcję z jednego z pól o niższym numerze na tym samym kole. Za każdy numer różnicy, gracz musi zapłacić 1 kosz kukurydzy,

--- Nie robić nic. Gracz zdejmuje tylko robotnika z koła.


Dzień Żywienia

-Żywienie Robotników Każdy gracz musi zapłacić 2 kosze kukurydzy za każdego robotnika, którego ma w grze (na kole lub przed sobą. Gracz musi nakarmić, tylu robotników ile jest w stanie. - Za każdego nienakarmionego robotnika, traci 3 punkty zwycięstwa

-Weź nagrody

--W środku epoki (Brązowo-pomarańczowe Dni Żywienia)

--- Gracze otrzymują nagrody w postaci surowców i kryształowych czaszek,

-- Koniec epoki (Niebiesko-zielone Dni Żywienia)

--- Usuń wszystkie budynki epoki 1 i wyłóżcie budynki epoki 2.

--- Gracz otrzymuje punkty zwycięstwa wskazane przez aktualnie zajmowany stopień w świątyni.

--- Gracz znajdujący się w danej świątyni na najwyższym stopniu spośród wszystkich graczy otrzymuje punkty bonusowe. Określają go liczby widniejące nad każdą świątynią. W przypadku remisu, wszyscy remisujący gracze otrzymują połowę premii.

Przestawianie kalendarza

Jeśli nie ma robotnika na polu Pierwszeństwa żadnego gracza, należy umieścić 1 kosz kukurydzy na aktualnym zębie kalendarza Tzolk'in i przesunąć go o 1 dzień.

W przeciwnym razie:

- Robotnik znajdujący się na najwyżej numerowanym polu wraca do gracza

-- Jeśli tą osobą nie był Pierwszy Gracz, bierze znacznik Pierwszego Gracza.

-- Jeśli gracz zajmujący pole Pierwszeństwa posiada aktualnie znacznik Pierwszego Gracza, przekazuje go graczowi po swojej lewej stronie.

- Przestawić kalendarz Tzolk'in o jeden dzień.

- Gracz, który umieścił swojego robotnika na polu Pierwszeństwa może zdecydować, aby przesunąć kalendarz o jeden dodatkowy dzień, jeśli jego plansza nie jest obrócona ciemną stroną ku górze i w rezultacie jakiś robotnik nie zostałby zepchnięty z koła (a nie byłby zepchnięty przy obrocie kalendarza o 1 dzień).

-- W przypadku skorzystania z tej opcji, należy obrócić swoją planszę ciemną stroną w górę.

-- Przesunięcie kalendarza o 2 dni nie powoduje ominięcia Dnia Żywienia.