This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpquoridor: Difference between revisions

From Board Game Arena
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
[http://heyjude0929.pixnet.net/blog/post/26923277-%5B%E9%81%8A%E6%88%B2%E4%BB%8B%E7%B4%B9%5D%E6%AD%A5%E6%AD%A5%E7%82%BA%E7%87%9Fquoridor]步步為營(zh)
W grze może brać udział dwóch lub czterech graczy. Plansza złożona jest z 81 kwadratów, po których poruszają się pionki reprezentujące graczy. Na początku rozgrywki pionki należy ustawić po środku przeciwległych krawędzi planszy. Celem gry jest zostaniem pierwszym graczem, który dotrze do startowego rzędu przeciwnika. Można to uczynić poruszając się o jedno pole w 4 kierunkach lub stawiając ogrodzenia uniemożliwiające przejście. W rozgrywce dwuosobowej każdy posiada 10 drewnianych płytek, a w rozgrywce czteroosobowej po 5. Gracze wykonują ruch jeden po drugim w kolejności według ruchów zegara (pierwszy gracz jest losowany). Nie wolno całkowicie zablokować przeciwnika - zawsze musi istnieć przynajmniej jedno przejście. Istnieje także zasada mówiąca o możliwości przeskoczenia pionka przeciwnika w sytuacji, gdy stoją na przeciwko siebie w sąsiadujących polach.
 
Corridor is a 2-player game, the object of which is to move your pawn to the other side of a 9x9 board before your opponent.
 
You can either move your man up,down or sideways or put a fence down. Players can jump over an opponent that he is next to or jump diagonally if he is next to a fence. Players cannot jump over fences.  Players can put a fence down to block an opponent, but must allow at least one path to get to his winning side. 
 
You have only 10 fences.  There is a fence counter by your name. Set traps to delay the opponent and create corridors to a winning path. You can concede the game by clicking on the square by your name and clicking "Concede...".  You must have completed 50% or more of your game.
 
There is an optional starting "Off the Center Aisle" Variation.  Players agree to play this variation.  The first player moves sideways and the second player move sideways in the opposite direction.  The players keep on moving sideways until they agree to stop.

Revision as of 23:22, 2 June 2013

W grze może brać udział dwóch lub czterech graczy. Plansza złożona jest z 81 kwadratów, po których poruszają się pionki reprezentujące graczy. Na początku rozgrywki pionki należy ustawić po środku przeciwległych krawędzi planszy. Celem gry jest zostaniem pierwszym graczem, który dotrze do startowego rzędu przeciwnika. Można to uczynić poruszając się o jedno pole w 4 kierunkach lub stawiając ogrodzenia uniemożliwiające przejście. W rozgrywce dwuosobowej każdy posiada 10 drewnianych płytek, a w rozgrywce czteroosobowej po 5. Gracze wykonują ruch jeden po drugim w kolejności według ruchów zegara (pierwszy gracz jest losowany). Nie wolno całkowicie zablokować przeciwnika - zawsze musi istnieć przynajmniej jedno przejście. Istnieje także zasada mówiąca o możliwości przeskoczenia pionka przeciwnika w sytuacji, gdy stoją na przeciwko siebie w sąsiadujących polach.