This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelptzolkin: Difference between revisions

From Board Game Arena
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 1: Line 1:


== '''For Each Round''' ==
== '''W każdej rundzie''' ==


- Each player takes their turn, going around the table
- Gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z ruchem wskazówek zegara


- On a food day, feed your workers and take your rewards
- W Dniu Żywienia, gracze żywią robotników i otrzymują nagrody


- Advance the Calendar
- Przestawiają kalendarz
== '''Player turn''' ==
== '''Tury graczy''' ==
- '''Beg for corn:''' If you have 2 or less corn, you may beg for corn unless you are at the bottom step of all three temples. (Turn in all corn, take 3 corn and move one step down on any temple)
- '''Prośba o kukurydzę:''' Jeśli masz 2 lub mniej koszy kukurydzy, można poprosić o kukurydzę, chyba że jesteś na dole wszystkich trzech świątyń. (Odrzuć całą kukurydzę i weź 3 kosze kukurydzy i przejdź o jeden stopień w dół jednej ze świątyń)


- '''Either place workers OR pick up workers'''
- '''Wyślij do pracy na kołach dowolną liczbę robotników lub zdejmij dowolną liczbę robotników z kół'''


-- ''Placing workers'': pay for the number of workers you place plus the cost noted next to each placed workers
-- ''Wysyłanie robotników do pracy'': Gracz płaci tyle koszów kukurydzy, ile wynosi numer pola akcji na które wysłał robotnika. Płaci się również dodatkowe kosze kukurydzy za każdego dodatkowego robotnika wysłanego w danej turze


-- ''Picking up Workers'': You may pick up one or more of your placed workers. For each worker picked up either
-- ''Powrót robotników do wioski'': Można wybrać jednego lub więcej z twoich umieszczonych robotników. Dzięki każdemu powracającemu robotnikowi gracz może:


--- Use the action where your worker was standing
--- Wykonać akcję przy której stał robotnik w momencie zdjęcia,


--- Use a lower action on the wheel from where your worker was standing(if not
--- Wykonać akcję z jednego z pól o niższym numerze na tym samym kole. Za każdy numer różnicy, gracz musi zapłacić 1 kosz kukurydzy,
standing on a free action space,pay 1 corn for each step back)


--- Do nothing.
--- Nie robić nic. Gracz zdejmuje tylko robotnika z koła.
== '''Food Day''' ==
== '''Dzień Żywienia''' ==


-'''Feed the Workers''' Each players must pay 2 corn for each worker they have in play (on a gear or in front of you) with the exception for any farms you own. You must feed as many workers as you have corn for.
-'''Żywienie Robotników''' Każdy gracz musi zapłacić 2 kosze kukurydzy za każdego robotnika, którego ma w grze (na kole lub przed sobą. Gracz musi nakarmić, tylu robotników ile jest w stanie. - Za każdego nienakarmionego robotnika, traci 3 punkty zwycięstwa
-- For each worker not fed, you lose 3 points


-'''Take Rewards'''
-'''Weź nagrody'''


--''Middle of Age (Brown days)''
--''W środku epoki (Brązowo-pomarańczowe Dni Żywienia)''


--- Receive items shown on the left edge of themples from step you are on and all steps below
--- Gracze otrzymują nagrody w postaci surowców i kryształowych czaszek,


-- ''End of Age (Teal Days)''
-- ''Koniec epoki (Niebiesko-zielone Dni Żywienia)''


--- Remove all Age 1 buildings and fill spaces with Age 2 buildings/
--- Usuń wszystkie budynki epoki 1 i wyłóżcie budynki epoki 2.


--- Receive points shown on the right edge of temples for the step you are on.
--- Gracz otrzymuje punkty zwycięstwa wskazane przez aktualnie zajmowany stopień w świątyni.


--- Bonus points for each temple for person with the highest market. Bonus amount is shown above each temple. For ties, everyone receives half the bonus.
--- Gracz znajdujący się w danej świątyni na najwyższym stopniu spośród wszystkich graczy otrzymuje punkty bonusowe. Określają go liczby widniejące nad każdą świątynią. W przypadku remisu, wszyscy remisujący gracze otrzymują połowę premii.


== '''Advance the Calendar''' ==
== '''Przestawianie kalendarza''' ==


If there is no worker on the starting player space, place a corn on the current Tzolk'in gear tooth and advance the gear one day.
Jeśli nie ma robotnika na polu Pierwszeństwa żadnego gracza, należy umieścić 1 kosz kukurydzy na aktualnym zębie kalendarza Tzolk'in i przesunąć go o 1 dzień.


Otherwise:
W przeciwnym razie:


- The worker on the Starting Player space returns to the player
- Robotnik znajdujący się na najwyżej numerowanym polu wraca do gracza


-- If this person was not the starting player, they take the starting player marker.
-- Jeśli tą osobą nie był Pierwszy Gracz, bierze znacznik Pierwszego Gracza.


-- If they were the starting player, the starting player marker is moved to the player on his left
-- Jeśli gracz zajmujący pole Pierwszeństwa posiada aktualnie znacznik Pierwszego Gracza, przekazuje go graczowi po swojej lewej stronie.


- Advance the Tzolk'in Gear one day.
- Przestawić kalendarz Tzolk'in o jeden dzień.


- The player that placed their worker on the Starting Player space may decide to advance the gear one extra day if the player board is light side up AND this advance will not push a player off the gears.
- Gracz, który umieścił swojego robotnika na polu Pierwszeństwa może zdecydować, aby przesunąć kalendarz o jeden dodatkowy dzień, jeśli jego plansza nie jest obrócona ciemną stroną ku górze i w rezultacie jakiś robotnik nie zostałby zepchnięty z koła (a nie byłby zepchnięty przy obrocie kalendarza o 1 dzień).


-- If you use this option, flip your board to dark side up.
-- W przypadku skorzystania z tej opcji, należy obrócić swoją planszę ciemną stroną w górę.


-- This does not avoid food days.
-- Przesunięcie kalendarza o 2 dni nie powoduje ominięcia Dnia Żywienia.

Revision as of 19:26, 10 August 2013

W każdej rundzie

- Gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- W Dniu Żywienia, gracze żywią robotników i otrzymują nagrody

- Przestawiają kalendarz


Tury graczy

- Prośba o kukurydzę: Jeśli masz 2 lub mniej koszy kukurydzy, można poprosić o kukurydzę, chyba że jesteś na dole wszystkich trzech świątyń. (Odrzuć całą kukurydzę i weź 3 kosze kukurydzy i przejdź o jeden stopień w dół jednej ze świątyń)

- Wyślij do pracy na kołach dowolną liczbę robotników lub zdejmij dowolną liczbę robotników z kół

-- Wysyłanie robotników do pracy: Gracz płaci tyle koszów kukurydzy, ile wynosi numer pola akcji na które wysłał robotnika. Płaci się również dodatkowe kosze kukurydzy za każdego dodatkowego robotnika wysłanego w danej turze

-- Powrót robotników do wioski: Można wybrać jednego lub więcej z twoich umieszczonych robotników. Dzięki każdemu powracającemu robotnikowi gracz może:

--- Wykonać akcję przy której stał robotnik w momencie zdjęcia,

--- Wykonać akcję z jednego z pól o niższym numerze na tym samym kole. Za każdy numer różnicy, gracz musi zapłacić 1 kosz kukurydzy,

--- Nie robić nic. Gracz zdejmuje tylko robotnika z koła.


Dzień Żywienia

-Żywienie Robotników Każdy gracz musi zapłacić 2 kosze kukurydzy za każdego robotnika, którego ma w grze (na kole lub przed sobą. Gracz musi nakarmić, tylu robotników ile jest w stanie. - Za każdego nienakarmionego robotnika, traci 3 punkty zwycięstwa

-Weź nagrody

--W środku epoki (Brązowo-pomarańczowe Dni Żywienia)

--- Gracze otrzymują nagrody w postaci surowców i kryształowych czaszek,

-- Koniec epoki (Niebiesko-zielone Dni Żywienia)

--- Usuń wszystkie budynki epoki 1 i wyłóżcie budynki epoki 2.

--- Gracz otrzymuje punkty zwycięstwa wskazane przez aktualnie zajmowany stopień w świątyni.

--- Gracz znajdujący się w danej świątyni na najwyższym stopniu spośród wszystkich graczy otrzymuje punkty bonusowe. Określają go liczby widniejące nad każdą świątynią. W przypadku remisu, wszyscy remisujący gracze otrzymują połowę premii.

Przestawianie kalendarza

Jeśli nie ma robotnika na polu Pierwszeństwa żadnego gracza, należy umieścić 1 kosz kukurydzy na aktualnym zębie kalendarza Tzolk'in i przesunąć go o 1 dzień.

W przeciwnym razie:

- Robotnik znajdujący się na najwyżej numerowanym polu wraca do gracza

-- Jeśli tą osobą nie był Pierwszy Gracz, bierze znacznik Pierwszego Gracza.

-- Jeśli gracz zajmujący pole Pierwszeństwa posiada aktualnie znacznik Pierwszego Gracza, przekazuje go graczowi po swojej lewej stronie.

- Przestawić kalendarz Tzolk'in o jeden dzień.

- Gracz, który umieścił swojego robotnika na polu Pierwszeństwa może zdecydować, aby przesunąć kalendarz o jeden dodatkowy dzień, jeśli jego plansza nie jest obrócona ciemną stroną ku górze i w rezultacie jakiś robotnik nie zostałby zepchnięty z koła (a nie byłby zepchnięty przy obrocie kalendarza o 1 dzień).

-- W przypadku skorzystania z tej opcji, należy obrócić swoją planszę ciemną stroną w górę.

-- Przesunięcie kalendarza o 2 dni nie powoduje ominięcia Dnia Żywienia.