This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpquoridor: Difference between revisions

From Board Game Arena
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(formatting, simplification, diagrams)
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
W grze może brać udział dwóch lub czterech graczy. Plansza złożona jest z 81 kwadratów, po których poruszają się pionki reprezentujące graczy. Na początku rozgrywki pionki należy ustawić po środku przeciwległych krawędzi planszy. Celem gry jest zostaniem pierwszym graczem, który dotrze do startowego rzędu przeciwnika. Można to uczynić poruszając się o jedno pole w 4 kierunkach lub stawiając ogrodzenia uniemożliwiające przejście. W rozgrywce dwuosobowej każdy posiada 10 drewnianych płytek, a w rozgrywce czteroosobowej po 5. Gracze wykonują ruch jeden po drugim w kolejności według ruchów zegara (pierwszy gracz jest losowany). Nie wolno całkowicie zablokować przeciwnika - zawsze musi istnieć przynajmniej jedno przejście. Istnieje także zasada mówiąca o możliwości przeskoczenia pionka przeciwnika w sytuacji, gdy stoją na przeciwko siebie w sąsiadujących polach.
'''[https://www.quoridorfansite.com/tools/freeboard.html Freeboard]'''
<div style="float:right;">{{infoBox |topLeftColour=#987 |middleColour=#a98 |bottomRightColour=#a98
|title=Starting position</b>
|body={{quoridorboard |squareSize=30 |gridlineThickness=7.5
|e9={{blackStone}}
|e1={{whiteStone}}
}}
</center></div>
}}</div>
 
== Overview ==
 
* Abstract game played on a 9×9 board.
* 2 or 4 players.
* The first player to move their pawn to the opposite side of the board wins.
* Walls can be placed to restrict pawn moves.
 
== Game play ==
 
* Each player has one pawn which starts in the middle of their respective side.
* 20 walls are distributed equally to all players.
** ''i.e. 2 players: 10 each.''
** ''i.e. 4 players: 5 each.''
* Players take turns to either:
# '''[[#Move_a_pawn|Move their pawn]]'''
#: OR
# '''[[#Place_a_wall|Place a wall]]'''
 
=== Move a pawn ===
 
<div style="float:right;">{{infoBoxes |maxWidth=280
|title1=Legal pawn moves I
|title2=Legal pawn moves II
 
|body1=<div><center>
<div style="position:relative; width:180px; height:180px; overflow:hidden; margin:1rem;"><div style="position:absolute; bottom:0px;">
{{quoridorboard |squareSize=30 |gridlineThickness=7.5 |borderThickness=0 |hideNotation=
|c3={{blackStone}}
|c2={{whiteStone}}
|c1v=1
|highlightc1=#0808
|highlightb2=#0808
|highlightc4=#0808
|highlightc3=#8008
|highlightd2=#8008
}}</div></div>
The white pawn may move '''backwards''', to the '''left''' or '''jump''' over the black pawn.
 
A pawn may not move through a wall or onto the same square as another pawn.
</center></div>
 
|body2=<div><center>
<div style="position:relative; width:180px; height:180px; overflow:hidden; margin:1rem;"><div style="position:absolute; bottom:0px;">
{{quoridorboard |squareSize=30 |gridlineThickness=7.5 |borderThickness=0 |hideNotation=
|c3={{blackStone}}
|c2={{whiteStone}}
|c3h=1
|highlightc1=#0808
|highlightb2=#0808
|highlightb3=#0808
|highlightd2=#0808
|highlightd3=#0808
}}</div></div>
The forward jump is blocked by a wall.
 
The active white pawn may additionally move to squares orthogonally adjacent to the black pawn.
</center></div>
}}</div>
* Adjacent squares in orthogonal directions.
** ''i.e. forwards, backwards, or sideways.''
* Not through a wall.
* Not onto the same square as another pawn.
* Jump over an orthogonally adjacent pawn:
*# Two squares in the direction of the adjacent pawn.
*#* ''If there is no other pawn, fence or board edge preventing this move to the destination square.''
*# Otherwise one square diagonally.
*#* ''If there is no other pawn, fence or board edge preventing this move to the destination square.''
*#* ''i.e. the active pawn moves to the adjacent pawn and then one square at a right angle.''
* Note: jumps are never mandatory.
 
=== Place a wall ===
 
* Each wall is two squares long.
* Must be placed between squares, aligned with the grid.
* May not jut out of the board.
* May not block all paths for each pawn to reach their destination side.
* Note: if a player places all their walls, they can no longer place walls.
 
== Game end ==
 
* A player wins if their pawn reaches any one of the nine squares on its destination side, opposite to their starting side.
* A team wins if '''either pawn''' reaches its destination side.

Revision as of 22:10, 3 February 2022

Freeboard

Starting position
A
B
C
D
E
F
G
H
I
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Overview

 • Abstract game played on a 9×9 board.
 • 2 or 4 players.
 • The first player to move their pawn to the opposite side of the board wins.
 • Walls can be placed to restrict pawn moves.

Game play

 • Each player has one pawn which starts in the middle of their respective side.
 • 20 walls are distributed equally to all players.
  • i.e. 2 players: 10 each.
  • i.e. 4 players: 5 each.
 • Players take turns to either:
 1. Move their pawn
  OR
 2. Place a wall

Move a pawn

Legal pawn moves I

The white pawn may move backwards, to the left or jump over the black pawn.

A pawn may not move through a wall or onto the same square as another pawn.

Legal pawn moves II

The forward jump is blocked by a wall.

The active white pawn may additionally move to squares orthogonally adjacent to the black pawn.

 • Adjacent squares in orthogonal directions.
  • i.e. forwards, backwards, or sideways.
 • Not through a wall.
 • Not onto the same square as another pawn.
 • Jump over an orthogonally adjacent pawn:
  1. Two squares in the direction of the adjacent pawn.
   • If there is no other pawn, fence or board edge preventing this move to the destination square.
  2. Otherwise one square diagonally.
   • If there is no other pawn, fence or board edge preventing this move to the destination square.
   • i.e. the active pawn moves to the adjacent pawn and then one square at a right angle.
 • Note: jumps are never mandatory.

Place a wall

 • Each wall is two squares long.
 • Must be placed between squares, aligned with the grid.
 • May not jut out of the board.
 • May not block all paths for each pawn to reach their destination side.
 • Note: if a player places all their walls, they can no longer place walls.

Game end

 • A player wins if their pawn reaches any one of the nine squares on its destination side, opposite to their starting side.
 • A team wins if either pawn reaches its destination side.