This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelphearts

From Board Game Arena
Revision as of 11:29, 2 April 2013 by Deluxus (talk | contribs) (Srca - Hearts)
Jump to navigation Jump to search

Srca je igra z kartami za 4 igralce,ki jo igra vsak zase.Uporablja se standardni zavitek 52 kart.

Moč kart A (najvišja) to 2 (najnižja).

Priprava na igro Razdeli se celoten zavitek kart,vsak dobi 13 kart.Po pregledu 13 kart v rokah si izbereš 3 karte in jih podaš drugemu igralcu.

Vrstni red podajanja 3 kart: (1 igra) igralcu na svoji levi, (2 igra) igralcu nasproti , (3 igra) igralcu na svoji desni, (4 igra) brez podajanja 3 kart. Vrstni red podajanja se ponavlja dokler igra ni končana.

Igra

Po podaji 3 kart, začne igralec ki ima v roki križevo 2.

Vsak igralec mora slediti vrženi barvi.Če nima karte z isto bravo, lahko vrže katerokoli karto , katerekoli barve.Izjema : V prvem krogu ne mores vržti srca ali pikove Dame,če nimaš križa.

Najvišja karta vzame vzetek.Igralec ki vzame vzetek vrže naslednjo karto.

Srca iz roke ne smemo igrati dokler ne pade prvo srce,namesto druge barve.Pikova Dama pa se lahko igra kadarkoli.

Točkovanje

Po koncu vsakega kroga,vsako srce šteje -1 in pikova Dama -13.

Če ima en igralec vseh 13 scr in pikovo Damo ,torej vse točkovne vzetke piše igralec 0, vsi ostali igralci pa pišejo -26.

Kadar eden ali več igralcev pride na 0 ,je igra končana.Igralec z največ točkami zmaga.

Variante igre

Normal game je 100 točk. Quick game je 75 točk.